Vastuullinen työnantajuus käytännössä

Vastuullisen yrityksen toiminta perustuu ympäristötekijöiden huomioimisen ja hyvän hallinnon lisäksi vastuulliselle työnantajuudelle. Yritykset ovat vastuussa sekä henkilöstöstään että vaikutuksestaan ympäröiviin yhteiskuntiin, oli sitten kyse työoloista, työoikeuksista tai monimuotoisuudesta. Työlaeista on löydettävissä lukuisia pykäliä, jotka ohjaavat vastuulliseen työnantajuuteen. Pelkkä säännöstenmukaisuus ei kuitenkaan riitä, koska työnantajan velvoitteita on oikeuskäytännössä laajennettu tätä pidemmälle.

Vastuullisuus hyödyttää työntekijöiden lisäksi myös työnantajaa. Voiton tuottaminen pitkällä tähtäyksellä ja osakkeen arvon kasvattaminen edellyttävät nekin tavattoman usein yhteiskunnallisesti hyväksyttävien menettelytapojen noudattamista sellaisissakin tilanteissa, joissa lainsäädäntö ei siihen pakota. 

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät mitä vastuullinen työnantajuus tarkoittaa ja saat käytännön työkaluja vastuullisen työnantajuuden kehittämiseen.

Koulutus antaa vastaukset muun ohella seuraaviin kysymyksiin:

 • Minkälaisin käytännön keinoin esihenkilö voi vaikuttaa työnjohto-oikeutensa sisältöön?
 • Miten työsopimus kannattaa laatia?
 • Miten voidaan estää käytäntöjen vakiintuminen sitovaksi työsuhteen ehdoksi?
 • Mikä on vuorovaikutuksen merkitys haastavissa tilanteissa?
 • Miten tavoitteet tulisi asettaa? Miten palautetta tulisi antaa?
 • Miten toimin, jos työntekijä ei noudata annettuja ohjeita tai ei saavuta hänelle asetettuja tavoitteita?
 • Minkälaista dokumentaatiota työnjohdollisista keskusteluista tulisi laatia?
 • Miten päihteiden väärinkäyttöön tulee reagoida?
 • Minkälainen puuttumisprosessi häirintään ja epäasialliseen käytökseen tulisi työpaikalla olla?

Koulutus voidaan toteuttaa etänä tai lähikoulutuksena.

Ohjelma

Työlait ja periaatteet vastuullisuuden työkaluna

 • Työnantajan lojaliteettiperiaate
 • Oikeuskäytännön lisämausteet vastuullisuuteen
 • Työnteon muodot
 • Perehdytys ja ohjaus
 • Syrjinnän ehkäisy
 • Työkyvyn tuki
 • Vastuullisuus muun työn tarjoamisessai

Organisaation vastuulliset toimintamallit

 • Strategian merkitys
 • Yrityksen arvot käytännössä
 • Viestintä
 • Avoimuus ja läpinäkyvyys
 • Osaamisen kehittäminen 

Käytännön työkaluja

 • Eettiset toimintaohjeet
 • Varhaisen puuttumisen toimintamallit
 • Vastuullinen palkitseminen

Kiinnostuitko?

VALO Partners Asianajotoimisto Oy
Kalevankatu 14 C 12
00100 Helsinki

toimisto@valopartners.fi

tel. +358 40 511 8020 

Julkiset hankinnat: +358 41 3111 953

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje, niin saat ensimmäisten joukossa vinkkejä ja uutisia työoikeuden ja julkisten hankintojen ajankohtaisista aiheista.

View