Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

VALO Partners Asianajotoimisto Oy
Kalevankatu 14 C 12
00100 Helsinki
Y-tunnus: 3361074-5
Puh.: +358 40 511 8020
www.valopartners.fi

2. Kenen puoleen voin kääntyä?

Asianajaja Alexa Kavasto
Puh. + 358 40 511 8020
Sähköposti: alexa.kavasto@valopartners.fi

3. Mitä tämä tietosuojaseloste koskee?

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan käytäntöjä, joita VALO Partners Asianajotoimisto Oy noudattaa kerätessään ja käsitellessään asiakkaidensa, sidosryhmiensä, uutiskirjeen tilanneiden, webinaareihin ja koulutuksiin ilmoittautuneiden sekä verkkosivustomme yhteydenottolomakkeella yhteydenottopyynnön tehneiden tahojen henkilötietoja.

Muita kuin edellä mainittuja tahoja koskevia henkilötietoja käsittelemme soveltuvin osin alla esitettyjen periaatteiden ja lainsäädännön mukaisesti.

4. Mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käsitellään?

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden, toimeksiantojen tai potentiaalisten asiakassuhteiden hoitamiseksi, kehittämiseksi, hallinnoimiseksi, liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakasviestinnän hoitamiseksi sekä muita vastaavia käyttötarkoituksia varten. Toimeksiannon yhteydessä tallennamme asiakkaiden yksilöimiseen, toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja asiakassuhteiden ylläpitämiseen tarvittavat henkilötiedot. Lisäksi asianajotoimistona meillä on velvollisuus kerätä ja säilyttää eräitä tietoja. Tällaisia velvollisuuksia sisältyy esimerkiksi kirjanpitolakiin (1336/1997), rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin (444/2017, jäljempänä ”rahanpesulaki”) ja Suomen Asianajajaliiton ohjeistuksiin.

5. Mitä henkilötietoja sinusta keräämme?

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja:

• henkilön perustiedot (etu- ja sukunimi)
• yritysasiakkaan edustajan titteli ja asema organisaatiossa, työnantajan nimi
• yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• kopio asiakkaan henkilöllisyyden todentamisessa käytetystä asiakirjasta
• rahanpesulain soveltamisalaan kuuluvien toimeksiantojen yhteydessä kerättävät lakisääteiset tiedot, kuten tarpeelliset tiedot asiakkaan liiketoiminnasta, taloudellisesta asemasta ja poliittisesta vaikutusvallasta
• rekisteröidyn antamat lisätiedot toimeksiantoon liittyen
• suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot

Rekisterissä voidaan käsitellä asiakkaidemme osalta lisäksi seuraavia tietoja:
• henkilötunnus
• laskutustiedot, perintätiedot
• alaikäisen rekisteröidyn huoltajan etu- ja sukunimi ja yhteystiedot
• asiakkaan vastapuolen perustiedot, asiamies yhteystietoineen ja muut toimeksiannon hoitamiseen tarvittavat tiedot

6. Mitkä ovat rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet?

Asiakkuus, suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja/ tai lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen.

7. Mistä tietolähteistä henkilötietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, asiakastapahtumissa sekä mahdollisesti erilaisista hakemistoista, rekistereistä ja muista julkisista tietolähteistä. Rekisterinpitäjä voi myös hankkia rekisterin perustietoja ja päivittää niitä koskevia palveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Verkkosivuston kautta voi lähettää yhteydenottopyynnön lomakkeen välityksellä. Viestiin tulee liittää lähettäjän yhteystiedot vastaamista varten. Pyydämme kiinnittämään huomiota siihen, ettei arkaluonteisia henkilötietoja lähetetä lomakkeen kautta.

8. Miten suojaamme henkilötiedot?

Henkilötietojen suojaamisessa noudatamme Suomen Asianajajaliiton julkaisemia ohjeistuksia tietoturvallisuudesta. Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niihin on pääsy ainoastaan henkilöillä, joilla työtehtävän vuoksi on tarve käsitellä kyseisiä tietoja ja joita velvoittaa salassapitositoumus. Pääsy sähköisten tietojärjestelmien avulla ylläpidettävän rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Tietoverkko ja laitteisto, jossa rekisteri sijaitsee, on suojattu asianmukaisten teknisten toimenpiteiden avulla.

9. Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille tai siirretäänkö niitä EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle?

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle, jollei lainsäädännöstä, viranomaisvelvoitteesta tai rekisteröidyn nimenomaisesta suostumuksesta muuta johdu.
Valo Partners Asianajotoimisto Oy käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka osana omia palveluitaan saattavat käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja puolestamme. Kyseisille palveluntarjoajille luovutetaan rekisteröidyn henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palveluiden toimittamiseksi.
Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti, jolloin varmistamme riittävän tietosuojan tason EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisesti noudattamalla Euroopan komission antamia vastaavuuspäätöksiä ja tarvittaessa käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden oikeuksien käyttämistä varten rekisteröidyn tulee tehdä pyyntö osoitteeseen alexa.kavasto@valopartners.fi.

 1. Vastustusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityyn kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia tietyissä tilanteissa, joissa käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella (esim. uutiskirjeen lähettäminen).
 2. Oikeus saada pääsy tietoihin
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu. Pyyntö voidaan evätä laissa säädetyin perustein.
 3. Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskeva virheellinen tieto, sekä poistamaan jokin häntä koskeva tieto tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.
 4. Suoramarkkinointi
  Rekisteröity voi antaa suostumuksen suoramarkkinointiin tai kieltää suoramarkkinoinnin kanavakohtaisesti sekä kieltää suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuvan profiloinnin.
 5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Tilanteessa jossa rekisteröity on itse toimittanut tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 6. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietoja käsiteltäessämme ei noudateta voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot


11. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen toimeksiannon hoitamisen ja tässä tietosuojaselosteessa kuvatun toiminnan toteuttamiseksi.

Toimeksiantoja koskevien tietojen ja asiakirjojen säilyttämisen suhteen noudatamme lainsäädännön asettamia vaatimuksia sekä Suomen Asianajajaliiton ohjeistusta.

Päivitämme tietosuojaselostettamme säännöllisesti vastaamaan kulloistakin lainsäädäntöä sekä henkilötietojen käsittelyn tarvetta. Tietosuojaselosteemme viimeisin versio on saatavilla sähköisesti verkkosivuiltamme.

12. Evästeet

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, sivuston käytön ja kävijämäärien analysoimiseen ja tukemaan sosiaalisen median ominaisuuksia. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan verkkoselaimeesi. Evästeet eivät voi vahingoittaa ohjelmistoja tai laitteitasi, eivätkä ne lue muita tietoja laitteesi kiintolevyltä.

Verkkosivuillamme on omia evästeitämme ja jotkut evästeistä ovat kolmannen osapuolen evästeitä. Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää verkkosivuston toiminnan kannalta. Muunlaisten evästeiden käytölle tarvitsemme suostumuksesi.

Verkkosivuillamme käytetään Google Analytics -palvelua sekä erilaisia seurantakoodeja ja evästeitä mainonnan kehittämiseksi ja kohdentamiseksi, jotka eivät ole sivuston toiminnallisuuden kannalta välttämättömiä.

Voit aina muuttaa evästeasetuksiasi verkkosivujen alareunassa olevasta linkistä. Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Kiinnostuitko?

VALO Partners Asianajotoimisto Oy
Kalevankatu 14 C 12
00100 Helsinki

toimisto@valopartners.fi

tel. +358 40 511 8020 

Julkiset hankinnat: +358 41 3111 953

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje, niin saat ensimmäisten joukossa vinkkejä ja uutisia työoikeuden ja julkisten hankintojen ajankohtaisista aiheista.

View