Työ- ja virkaoikeus

Jättämällä yrityksenne arjessa vastaan tulevat työsuhde- ja henkilöstökysymykset meidän huoleksemme, voit olla aina täysin varma siitä, että työoikeudelliset kysymykset yrityksessänne on hoidettu lain mukaisesti ja liiketoimintaanne tukien.

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista, ennakollista riskienhallintaa ja toimimme kumppanina haastavissa tilanteissa, kuten muutosneuvotteluissa, työsuhteen päättämistilanteissa, työehtosopimuksiin liittyvissä kysymyksissä, ulkoistamisissa ja työ- ja virkaoikeudellisissa riita-asioissa sekä työelämän tietosuojakysymyksissä.

Meiltä saat asiakaslähtöisen juridisen neuvonnan kaikissa työsuhde- ja henkilöstöasioissa kattaen koko työsuhteen elinkaaren aina työhönottamisesta ja työsopimuksen solmimisesta työsuhteen päättymiseen asti. Lisäksi koulutamme jatkuvasti yritysten ja julkishallinnon johtoa, henkilöstöhallintoa ja avainhenkilöitä työ- ja virkaoikeuden tärkeimmistä aiheista.

Työoikeudellinen neuvonta

Työoikeudellisten kysymysten hallitseminen edellyttää erikoistunutta juridista osaamista. Työsuhdejuridiikan kumppanina haluamme tuoda asiakkaidemme liiketoimintaan lisäarvoa työsuhteisiin liittyvien ongelmatilanteiden ennaltaehkäisemisessä.

Meille on tärkeää, että asiakkaan saama neuvonta on ymmärrettävää ja neuvonnan pohjalta toteutettavat toimenpiteet helposti jalkautettavissa käytäntöön. Meiltä on turha odottaa ylätason juridista teoriaa, vaan meiltä saat käytännön arjessa toimivat työkalut käyttöösi helposti ja mutkattomasti. Asiakkaidemme mukaan olemme onnistuneet erinomaisesti täyttämään tämän palvelulupauksen.

Asiakirjat ja ohjeistukset

Työnantajan toimintaan liittyy monia erilaisia asiakirjoja ja suunnitelmia, joiden laatimisesta työnantaja on vastuussa. Laadimme työoikeuteen liittyviä ohjeistuksia, asiakirjoja ja suunnitelmia puolestanne. Palvelemme asiakkaitamme mm. seuraavissa työsuhde- ja henkilöstöasioissa:

 • työsopimukset
 • työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • johtajasopimukset ja toimitusjohtajasopimukset
 • työehtosopimusten soveltamiseen liittyvät kysymykset
 • varoitusten laatiminen
 • työsopimuksen päättäminen irtisanomalla tai purkamalla
 • työsuhteen päättäminen sopimalla
 • sovintosopimukset
 • työaikakirjanpito ja vuosilomakirjanpito
 • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat palkkakartoituksineen
 • työyhteisön kehittämissuunnitelmat


Lisäksi avustamme asiakkaitamme erityisesti työsuhteen elinkaaren eri vaiheiden tietosuojakysymyksissä sekä whistleblowing-kanavaan liittyvissä tietosuojakysymyksissä.

Muutosneuvottelut (YT-neuvottelut)

Muuttuva toimintaympäristö ja liiketoiminnan kannattava harjoittaminen vaativat toisinaan muutosprosessin aloittamista yrityksessä. Hallittu ja hyvin hoidettu muutosprosessi vahvistaa työnantajakuvaa ja turvaa liiketoiminnan häiriötöntä jatkumista.

Autamme muutosneuvottelujen koko elinkaaren aikana työnantajia neuvotteluiden suunnittelussa ja valmisteluissa, itse neuvotteluissa ja neuvotteluiden jälkeen tehtävien ratkaisujen toteuttamisessa. Olemme vieneet menestyksekkäästi läpi lukuisia muutosprosesseja. Juridiikan hallitsemisen lisäksi onnistuneet muutosneuvottelut vaativat oikea-aikaista viestintää ja esihenkilöiden ohjeistamista. Esihenkilöillä on muutosneuvotteluiden yhteydessä haastava tehtävä alaistensa tukemisessa ja liiketoiminnan jatkamisen turvaamisessa. Koulutamme esihenkilöitä jatkuvasti selviämään työpaikan muutostilanteista siten, että henkilöstön hyvinvointi ja tuottavuus turvataan tulevaisuudessakin.

Liikkeenluovutukset

Yritysjärjestelyillä ja ulkoistamisilla voi olla suuria vaikutuksia työsuhteisiin riippuen järjestelyn toteutustavasta.

Tarjoamme neuvontaa liiketoiminnan luovutustilanteiden vaikutuksista työsuhteisiin, toteutamme kaupan kohteen tarkastukseen liittyvät henkilöstökysymykset (due diligence), läpiviemme niihin mahdollisesti liittyvät muutosneuvottelut ja laadimme tarvittavat työ- ja johtajasopimukset.

Työturvallisuus

Työnantajan on edistettävä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä oma-aloitteisesti. Työnantaja siis vastaa kaikesta työpaikan työsuojelusta. Avustamme työnantajia, johtajia ja työturvallisuuspäälliköitä toteuttamaan nämä velvoitteet työpaikalla.

Mikäli työturvallisuuslain mukaisia velvoitteita ei ole toteutettu asianmukaisesti, seurauksena voi olla rikosvastuun ja yhteisösakon lisäksi vahingonkorvausvastuu. Avustamme asiakkaitamme viranomaistarkastuksiin valmistautumisessa ja myös näihin tilanteisiin liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Työsuhteen päättäminen

Avustamme asiakkaitamme tilanteissa, joissa työsuhteen jatkamiselle ei enää ole edellytyksiä. Työsuhteen päättämiskynnyksen arvioiminen voi olla työnantajalle haastavaa, minkä vuoksi juridinen neuvonta on päättämistilanteessa yleensä välttämätöntä. Autamme työnantajia pitkällä ja vankalla kokemuksella ja asiantuntemuksella valitsemaan kulloiseenkin työsuhteen päättämistilanteeseen parhaiten soveltuvan menettelytavan.

Juridisen asiantuntemuksen käyttäminen on myös kuluriskin minimoimista. Työsuhteen perusteettomasta päättämisestä voi seurata mittava taloudellinen menetys työnantajalle. Juridisesti oikein hoidettu työsuhteen päättäminen ei myöskään aiheuta riskiä työnantajan imagolle. Meiltä saat tukea ja käytännönläheistä neuvontaa varoitus- ja päättämisprosesseihin liittyvissä kysymyksissä sekä päättämissopimuksiin liittyvissä neuvotteluissa.

Julkinen sektori

Palvelemme kuntia ja kuntayhtymiä, hyvinvointialueita, valtiota ja muita julkisyhteisöjä ammattitaidolla kaikissa virka- ja työsuhteisiin liittyvissä juridisissa kysymyksissä koko palvelussuhteen elinkaaren aikana rekrytoinnista palvelussuhteen päättymiseen.

Hyvinvointialueuudistus merkitsi suuria rakenteellisia muutoksia julkiselle sektorille. Muutokset merkitsivät myös muutoksia henkilöstön asemaan. Neuvomme kuntia ja hyvinvointialueita sopeuttamaan ja järjestämään toimintaansa uudelleen tässä muutoksessa.

Julkisen sektorin palveluitamme:

 • palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät kysymykset (kuten ansiovertailut  ja määräaikaisuuden perusteiden laillisuuden arviointi)
 • johtajasopimukset
 • uudelleenjärjestelyt
 • virka- ja työsuhteen päättämiseen liittyvät kysymykset 
 • hallintomenettelyn asiakirjojen ja hallintopäätösten valmistelu
 • riita-asiat yleisissä tuomioistuimissa ja hallinto-oikeudessa

Meillä on myös vahva kokemus julkisen sektorin avustamisesta hankintaprosessien eri vaiheissa. 

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit
Palvelut
Julkiset hankinnat
Palvelut
Sopimusoikeus
Palvelut
Työ- ja virkaoikeus
Palvelut

Kiinnostuitko?

VALO Partners Asianajotoimisto Oy
Kalevankatu 14 C 12
00100 Helsinki

toimisto@valopartners.fi
tel. +358 40 511 8020

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje, niin saat ensimmäisten joukossa vinkkejä ja uutisia työoikeuden ja julkisten hankintojen ajankohtaisista aiheista.

View