Julkiset hankinnat

Avustamme sekä yksityistä että julkista sektoria hankintoihin liittyvissä kysymyksissä hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa. Asiantuntijoillamme on vankka kokemus yritysten avustamisesta tarjouskilpailuihin osallistumisessa sekä hankintayksiköiden avustamisesta tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisessa ja hankintaprosessin läpiviemisessä kokonaisuudessaan.

Palvelemme julkisen sektorin asiakkaitamme hankintaprosessin läpiviemisessä kokonaisuutena kustannustehokkaasti ja hankintayksikön tavoitteiden toteutumista tukien. Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntevaa apua hankintaprosessien eri vaiheisiin, kuten tarjouspyyntöasiakirjojen tarkastamiseen ja viimeistelyyn. 

Yksityisen sektorin asiakkaitamme palvelemme julkisiin tarjouskilpailuihin osallistumisen kaikissa vaiheissa tarjousten laatimisesta markkinaoikeusprosessiin saakka, sekä järjestämme yrityksille hankintoihin liittyvää koulutusta.

Palvelemme yksityisen sektorin asiakkaitamme mm. seuraavissa hankinta-asioissa:

- Markkinakartoitukseen osallistuminen
- Tarjousten tarkastaminen ja tarjouspyynnön mukaisen       tarjouksen laatimisessa avustaminen
- Tarjouspyynnön ja sopimusehtojen tulkinta
- Hankintapäätöksen tulkinta
- Oikaisuvaatimuksen tekeminen hankintayksikölle
- Tarjouskilpailun hävinneen avustaminen valituksen             tekemisessä markkinaoikeudelle
- Julkisten hankintojen vahingonkorvausasiat

Palvelemme julkisen sektorin
asiakkaitamme mm. seuraavissa hankinta-asioissa:

- Hankintalain soveltamisalaan liittyvä neuvonta
- Markkinakartoitukset 
- Hankintoihin liittyvä henkilöstön kouluttaminen
- Sopimusten laadinta ja sopimuskauden aikaiset                   sopimusmuutokset
- Oikaisuvaatimus- ja valitusasiat 
- Riita- ja vahingonkorvausasiat 
- Selvityspyyntöasiat

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit
Palvelut
Julkiset hankinnat
Palvelut
Sopimusoikeus
Palvelut
Työ- ja virkaoikeus
Palvelut

Kiinnostuitko?

VALO Partners Asianajotoimisto Oy
Kalevankatu 14 C 12
00100 Helsinki

toimisto@valopartners.fi

tel. +358 40 511 8020 

Julkiset hankinnat: +358 41 3111 953

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje, niin saat ensimmäisten joukossa vinkkejä ja uutisia työoikeuden ja julkisten hankintojen ajankohtaisista aiheista.

View