TIEDOTE 31.5.2023

Työoikeuden, julkisten hankintojen ja riidanratkaisun eturivin osaajat, asianajajat Alexa Kavasto ja Kiira Koponen, perustavat asianajotoimisto VALO Partners Oy:n. Uudelle asianajotoimistolle on tarvetta, koska työelämä ja sen pelisäännöt muuttuvat vauhdilla, ja ketterälle toimijalle on kova kysyntä.

- Työelämä on juuri nyt isossa murroksessa, mikä tekee työnantajien tehtävän haastavaksi. Uudet työsuhteen muodot, alustatalous, freelancereiden, projektityöntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien määrä kasvaa merkittävästi. Samaan aikaan jatkuvasti muuttuva oikeuskäytäntö tekee työsuhdejuridiikan tulkinnasta ja toimeenpanosta hankalaa, perustajaosakas Alexa Kavasto sanoo.

Työoikeus on VALO Partnersin osaamisen ydintä. Kavasto on kokenut työoikeusjuristi ja työoikeuden tutkija, jolla on ainutlaatuista osaamista erityisesti työntekijän työkyvyn alenemiseen liittyvien oikeudellisten kysymysten hoitamisesta ja sairausperusteisesta työsuhteen päättämisestä. Yrityksen toinen perustaja, asianajaja ja varatuomari Kiira Koponen on puolestaan työurallaan toiminut työoikeustiimin vetäjänä asianajotoimistossa usean vuoden ajan, minkä lisäksi hänellä on vahva osaaminen virkaoikeudesta valtionhallinnon ja kuntasektorin aloilta.

- Työkyvyn alenemiseen puuttuminen on erilaista riippuen sen juurisyystä. Jos työkyvyn aleneminen ei liity esimerkiksi millään tavalla työntekijän terveydentilaan, ei ole kustannustehokasta kierrättää työntekijää työterveyshuollon kautta. Tällaiset asiat tulisi selvittää ensin paikallisesti matalalla kynnyksellä, Kavasto toteaa.

Oikeudellisesta avusta tehoja julkisiin hankintoihin

Julkisten hankintojen juridiikka on jatkuvassa muutostilassa. Uudet vuonna 2017 voimaan astuneet hankintalait toivat mukanaan merkittäviä muutoksia, kuten sähköisen kilpailutuksen edistämisen, kansallisten kynnysarvojen muutokset ja uudet menettelytavat. Lisäksi julkisten hankintojen ilmoitusmenettelyä on kehitetty ja lakien noudattamisen valvontaa on tehostettu. Vastuullisuus tulee puolestaan olemaan tulevaisuudessa yksi isoimmista kilpailutuksissa huomioon otettavista asioista. Ammattitaitoinen oikeudellinen neuvonta hankintaprosessissa on usein ratkaisevan tärkeää yrityksen menestymisen kannalta.

- Julkiset hankinnat tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, ja julkissektorin asiakkuus voi merkittävästi kasvattaa yrityksen myyntiä. Haluamme hyödyntää laajaa hankintajuridista osaamistamme ja kokemustamme vaativien kilpailutusprosessien läpiviemisessä, jotta voimme tarjota yritysasiakkaillemme arvokasta tukea heidän osallistuessaan tarjouskilpailuihin, Koponen toteaa.

VALO Partnersin osakkailla on poikkeuksellisen monipuolinen osaaminen vaativien julkisten hankintojen toteuttamisesta. Kummallakin osakkaalla on pitkä työkokemus Suomen suurimmasta julkisiin hankintoihin keskittyneestä asianajotoimistosta, minkä lisäksi Koponen on kartuttanut hankintaoikeudellista osaamistaan työskentelemällä myös markkinaoikeudessa.

Vastuullisuus, ymmärrettävyys ja toimiva vuorovaikutus juridisen neuvonnan kulmakivinä

Vastuullisuus on noussut työ- ja liike-elämässä keskeiseksi teemaksi, ja se korostuu myös VALO Partnersin palveluissa. Vastuullisuus on ehdoton edellytys yritykselle, joka haluaa säilyttää kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa.

- Työlainsäädännöstä on löydettävissä lukuisia pykäliä, jotka ohjaavat vastuulliseen työnantajuuteen. Sosiaalinen vastuullisuus nousee tärkeäksi teemaksi myös julkisissa hankinnoissa, joissa kriteereinä voivat olla esimerkiksi työntekijöiden oikeudet ja alihankintaketjujen vastuullisuus, Kavasto ja Koponen toteavat.

VALO Partnersin osakkaiden mukaan juridinen palvelu on valmis vasta sitten, kun asiantuntemus on jalostettu asiakkaalle ymmärrettävään muotoon ja jalkautettu asiakasorganisaatioon käytännönläheisellä tavalla ja nopealla aikataululla.

- Juristi on olemassa asiakastaan varten. Tästä huolimatta asiakkaat eivät välttämättä aina ymmärrä, mitä juristit haluavat heille konkreettisesti sanoa. Juridisia palveluita saa usein odottaa myös aivan liian kauan. Ei ole inhimillistä, että haastavassa oikeudellisessa ongelmassa apua ei saakaan heti vaan vasta kahden viikon päästä, Koponen kertoo.

Myös vuorovaikutustaidot korostuvat VALO Partnersin toiminnassa.

- Olemme todistaneet vuosien varrella lukuisia tilanteita, joissa monet juridisesti pilkulleen oikein hoidetut muutostilanteet kariutuvat huonoon vuorovaikutukseen. Juridiikka on usein monimutkaista ja vaatii kokonaisvaltaisempaa liiketoiminnan ymmärrystä ja panostamista toimivaan vuorovaikutukseen hankalissakin tilanteissa, Kavasto sanoo.

- Haluamme tuoda valoa joskus hankalasti ymmärrettävään juridiseen hetteikköön. Tästä lähti idea uudenlaisen asianajotoimiston perustamiselle, Kavasto ja Koponen toteavat.

Lisätietoja:

Alexa Kavasto, asianajaja, OTM

  • Puh: +358 40 511 8020
  • Sähköposti: alexa.kavasto@valopartners.fi

Kiira Koponen, asianajaja, varatuomari, OTM

  • Puh: +358 41 3111 953
  • Sähköposti: kiira.koponen@valopartners.fi

VALO Partners Asianajotoimisto Oy